The Specialist

Phantom_SpecialistSpecialista je podpůrná jednotka, která je pro tým užitečná v několika ohledech. Při přesunech a krytích může lehkým kulometem poskytovat potřebnou podporu. Pro podporu týmu má možnost vypustit elektromagnetický výboj, nebo neprůstřelnou bublinu, která všem uvnitř této bubliny poskytuje krytí na nezbytně nutnou dobu.