The Assault

Phantom_AssaultAssault je tradičně útočná jednotka do přední linie, disponuje slušným arsenálem útočných zbraní. Krom konvenčních zbraní má dvě speciální ability. První z nich je možnost vypalovat protivníky z krytů za pomocí silného zdroje gama záření, protivníci pak nemohou střílet a musí změnit kryt. Druhou abilitou je použítí štítu k zneškodnění nepřátel. Assault vezme do ruky štít, a vysokou rychlostí běží k protivníkovi, kterého srazí na zem. Je to efektivní proti Aegisu, Heatu …